porady

Odrolnienie działki

Odrolnieniem potocznie nazywamy procedurę administracyjną związaną ze zmianą przeznaczenia gruntów z rolnych lub leśnych na nierolne lub nieleśne. Formalnie nie ma w przepisach definicji odrolnienia, jednakże potocznie przyjęło się, aby tak tą procedurę nazywać.  Aby grunt rolny mógł być wykorzystywany na cele nierolnicze, czyli na przykład budowlane, zmianie musi ulec jego przeznaczenie. Zmiana przeznaczenia gruntu …

Odrolnienie działki Read More »

Zabudowa zagrodowa / siedliskowa

Wśród ogłoszeń, dotyczących nieruchomości gruntowych, czasem można znaleźć ogłoszenia związane z tak zwanymi działkami siedliskowymi lub zagrodowymi. Określenia używane są zamiennie. Wspomniane grunty niekiedy kuszą atrakcyjną ceną i możliwością wzniesienia na nich domu. Wiąże się to jednak się z pewnymi ograniczeniami — taką niezabudowaną nieruchomość może kupić każdy, nie każdy jednak może ją zabudować. Choć …

Zabudowa zagrodowa / siedliskowa Read More »

Wymagania dotyczące działki budowlanej

Aby rozmawiać o działkach budowlanych trzeba najpierw określić, czym jest działka budowlana. W polskim prawie są trzy definicje zawarte w różnych przepisach. Definicje są dość podobne, ale najpełniejsza określa, że poprzez termin „działka budowlana” rozumie się nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której  • wielkość, • cechy geometryczne, • dostęp do drogi publicznej, • wyposażenie w …

Wymagania dotyczące działki budowlanej Read More »

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej, to rozpoczęcie innego, niż rolnicze lub leśne, faktycznego użytkowania gruntów. Często jest mylone z procedurą odrolnienia. Są to jednak dwie odrębne kwestie. W praktyce wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej związane jest z chęcią wybudowania na działce rolnej domu, budynku, szamba, drogi czy po prostu utwardzenia gruntu — wówczas …

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej Read More »

Zakup działki rolnej

Działkami rolnymi, na terenach, gdzie brak planu miejscowego  warto się szczególnie zainteresować, gdyż ich cena zazwyczaj jest niższa o kilkanaście, kilkadziesiąt procent, niż działek „budowlanych” z obowiązującym MPZP. Związane jest to z tym, iż działki z MPZP z wyznaczoną funkcją pod zabudowę np. jednorodzinną, są już jakby gotowe od strony formalno-prawnej pod zabudowę i od razu …

Zakup działki rolnej Read More »

Warunki zabudowy

Warunki zabudowy (w skrócie WZ), a dokładniej decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawane są wtedy, gdy interesujący nas teren nie został jeszcze objęty planem miejscowym (MPZP). Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest swoistym odpowiednikiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ w skali kraju znaczna część gruntów (ok. 70%) nadal nie posiada MPZP, …

Warunki zabudowy Read More »

Przewiń do góry