Wymagania dotyczące działki budowlanej

Aby rozmawiać o działkach budowlanych trzeba najpierw określić, czym jest działka budowlana. W polskim prawie są trzy definicje zawarte w różnych przepisach. Definicje są dość podobne, ale najpełniejsza określa, że poprzez termin „działka budowlana” rozumie się nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której  • wielkość, • cechy geometryczne, • dostęp do drogi publicznej, • wyposażenie w …

Wymagania dotyczące działki budowlanej Read More »