Odrolnienie działki

Odrolnieniem potocznie nazywamy procedurę administracyjną związaną ze zmianą przeznaczenia gruntów z rolnych lub leśnych na nierolne lub nieleśne. Formalnie nie ma w przepisach definicji odrolnienia, jednakże potocznie przyjęło się, aby tak tą procedurę nazywać.  Aby grunt rolny mógł być wykorzystywany na cele nierolnicze, czyli na przykład budowlane, zmianie musi ulec jego przeznaczenie. Zmiana przeznaczenia gruntu …

Odrolnienie działki Read More »