Warunki zabudowy

Warunki zabudowy (w skrócie WZ), a dokładniej decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawane są wtedy, gdy interesujący nas teren nie został jeszcze objęty planem miejscowym (MPZP). Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest swoistym odpowiednikiem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ponieważ w skali kraju znaczna część gruntów (ok. 70%) nadal nie posiada MPZP, …

Warunki zabudowy Read More »